top of page

Item List

1982 yılında Ankara’da dünyaya gelen sanatçı, 1997 yılında resim eğitimi almaya başlamıştır. 2011 – 2012 yılları arasında deri modeli tasarımı sonrasında Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezine özel tasarım ürünler ile heykeller yapmıştır. 2014 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan sanatçı belgesi alan Sakin, 2015 yılında İtalya’ya giderek resim ve heykel alanında araştırmalar yapmıştır. Yurtdışı sergileri için İtalyan küratör Adelinda Allegretti çalışmıştır. Erdinç Sakin’in birçok eseri yurtiçi ve yurtdışındaki sanatseverlerin koleksiyonlarında bulunmaktadır. Resim çalışmalarına kendi özel atölyesinde devam eden sanatçı; bugüne kadar 6’sı kişisel sergi olmak üzere, 29 karma sergi ve pek çok ulusal ve uluslararası sergiye katılmıştır.

Erdinç Sakin

Artist

1980 yılında İstanbul’da dünyaya gelen sanatçı, 1994-1998 Kabataş Erkek Lisesi’nde lise eğitimini tamamladıktan sonra, 2003 yılında Kocaeli Üniversitesi’nde kazandığı Kimya Bölümü mezuniyetinin ardından gönüllü olarak yer aldığı atölyelerle birlikte sanata yönelmiştir. University of Wales Robert Kennedy College’de aldığı eğitimin ardından, kişisel sergiler düzenleyen Karagöz, ulusal ve uluslararası birçok karma sergide yer almıştır. Portre, figüratif ve soyut olmak üzere; farklı tarz ve tekniklerde eserler üreten sanatçı, resim yapmayı içsel bir yolculuk olarak görmekte ve hüzün, coşku, korku, mutsuzluk, acı gibi kavramlara resimlerinde yer vermektedir. Resimlerinde farklı teknik ve medyumları kullanmasının nedenini de farklı insanların farklı duygularını ifade ederken kullandığı farklı teknik, medyum ve renklerin ifadeleri tamamlamak için kendisine yardımcı olduğunu belirten sanatçı, çalışmalarına İstanbul’daki atölyesinde devam etmektedir.

Erhan Karagöz

Artist

1989 yılında Bursa'da dünyaya gelen sanatçı, çocukluk dönemlerinde resim yapmaya başlamıştır. Sanat eğilimine amatör olarak devam eden Evren, 2007 senesinde Beykent Üniversitesi'nin Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü’nde sanat eğitimine başlamış, 2009 yılında da eğitimine Milano Güzel Sanatlar Akademisi’nde devam etmiştir. Milano'da grafik tasarım ve görsel sanatlar eğitimi alan sanatçı, 2013 yılında mezun olmuştur. 2015-2019 yılları arasında, Türkiye'de reklam sektöründe birçok marka ile çalışmıştır. 2019 yılında reklam sektöründen ayrılmasıyla birlikte profesyonel sanat hayatına başlamıştır.
Resimlerindeki plansızlığı ve iç içe geçmiş karmaşık dünyaları, bir sergi adresine, dört duvar arasına sıkıştırmak istemeyen sanatçı kendi akımını yaratarak 2020 yılı boyunca resimlerini Kadıköy gibi önemli meydanların duvarlarına asarak, kendi sokak sergisini yaratmıştır.
İzmir depreminden ilhamla oluşturduğu, çöken hayatları anlatan  ‘Teddy Bear’ adlı eseriyle  hasarlı, yıkılmak üzere olan bir binada yapılan Mikrotopya adlı sergiye katılmıştır.
2021 yılında ‘Le Capitalisme’  serisindeki eserleri Contemporary Barcelona’da sergilenmiştir.
Eserlerinde büyük oranda Dadaizm den esinlenmektedir. Bu yüzden de resimlerindeki akımı doddlizm olarak adlandırmaktadır.

Küntay Tarık Evren

Artist

1987 yılında Siirt’te dünyaya gelen sanatçı, 2 yaşından beri İstanbul’da yaşamaktadır. 1999 yılında, henüz 13 yaşındayken yazılara olan ilgisini fark etmiştir. 2006 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezuniyetinin ardından, 2009-2011 yılları arasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde eğitim almıştır. Kişisel ve birçok karma sergide yer alan sanatçının aralarında Adidas, Redbull, Puma, Beşiktaş JK, Efes Pilsen, Istanblue, Jack Daniels, Peugeot, Swatch, GAP, Nokia ve Superstep gibi markaların bulunduğu marka iş birlikleri ve katıldığı etkinlikler, Grafiti sanatının yaygınlaşmasını sağlamaktadır.  Son yıllarda farklı desenler üzerine çalışan Mr. Hure, daha soyut çizimler ve grafitiler yapmaktadır. Sanatçının grafiti çalışmalarını ve street art çalışmalarını; Türkiye’nin çeşitli şehirlerinin yanı sıra Almanya, Amerika, Bulgaristan, Bosna Hersek, Fransa, İtalya, Sırbistan, Suriye ve Yunanistan gibi dünyanın farklı ülkelerinde de görmek mümkündür.

Mr Hure

Artist

1980 yılında dünyaya gelen sanatçının resme olan tutkusu, çocukluk yıllarından itibaren yaşamının bir parçası olmuştur. Lise yıllarından itibaren, çeşitli fanzinlerde ve süreli yayınlarda çizimleri yayınlanan Bakır, Türkiye’nin 4 farklı üniversitesinin sanat fakültelerindeki sanat eğitimini birikim süreci olarak değerlendirmiştir. Resim dersi aldığı üniversiteler; İnönü Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’dir. Disiplinler arası üretimler yapan sanatçı, yoğunlukla resim, kavramsal sanat ve grafik mizah alanlarında eserler üretmektedir. Ulusal ve uluslararası ödüller alan çalışmaları, yurt içi ve dışında birçok yerde sergilenmiştir ve çeşitli özel koleksiyonlarda yer almaktadır. Son dönem çalışmalarında mekân ve figür ilişkisini ağırlıklı olarak ele almaktadır. 
Geometrik formlara indirgenmiş mekânların içerisinde barındırdığı tinsel boşluğa bakmadan, mekânları çevreleyen dış dünyanın aşkın çekiciliğinin anlaşılmayacağı iddiasını taşıyan çalışmalarında renk, leke ve dokuyla giydirilmiş metaforlar yoluyla hafıza oluşturan sanatçı, çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.

Muhammet Bakır

Artist

1991 yılında Ordu’da dünyaya gelen sanatçı, 2005-2010 yılları arasında Ordu Güzel Sanatlar Lisesi’nde Sanat eğitimini tamamlamıştır. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nü tamamlamasının ardından, Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Bileşik Sanatlar Ana Sanat Dalı’nda yüksek lisans tahsilini almıştır. 2017-2021 yılları arasında, özel eğitim kurumunda görsel sanatlar eğitmeni olarak görev alan Öksüz, kişisel sergisinin yanında ulusal ve uluslararası birçok karma sergide yer almıştır ve 7 ödül kazanmıştır. ‘’Bugünün karşılığı nedir? Öncesi hiçlikti, varlık peyda oldu. Günü geldi ayaklandı insan. Söylenmeye üretmeye başladı dünyasını anlamak için kendi mitlerini, masallarını, destanlarını yarattı. Şüphesiz inandı. İnandıkları yolda ilerledi hata yaptı yapmaya da devam etti. Düşündü felsefe yaptı. Varlığın ardındaki mutlak hiçliği ve derin sessizliği fark etti fark ettiği vakit ise kuşkuya düştü. Kuşkularımla beraber yokluk mu var oluş mu arayışı içerisine girdim. Çünkü biliyoruz ki bizler insanın el yordamıyla yaşadığı bu dünyada, doğruluğundan emin olabileceği mutlak bir hakikat yok, hayatlarımıza dair her şey hikayelerimizden oluşmaktadır.‘’ sözleriyle sanat bakış açısını ifade etmektedir.

Uyku Öksüz

Artist

1982 yılında Van'da dünyaya gelen sanatçı, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’ndeki mezuniyetinin ardından, 2009 yılında Yüzüncüyıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlamıştır. Tunçtürk, özellikle doğu kültüründe yer alan geleneksel motifleri modern tekniklerle tuvale yansıtarak geleceğe taşımaya gayret ettiği resimleriyle; İtalya, İspanya ve Fransa'nın yanı sıra İstanbul, Ankara ve Van'da kişisel ve karma sergiler açmıştır. "Kadını o estetik bedeninin dışında kendi bakış açımla gördüğüm şekilde yansıtmaya çalışıyorum. Günümüzde kadınların güzel olmasıyla ilgili bir algı var. Bunu kabul etmiyorum, kadınların çok daha farklı görünebileceğini düşünüyorum ve bunu resimlerimde vurgulamaya çalışıyorum.’’ sözleriyle sanat anlayışı hakkında fikir veren sanatçı, çalışmalarına atölyesinde devam etmektedir.

Ümmühan Tunçtürk

Artist

bottom of page